Orang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di negeri Wyoming AS mungkin menghadapi beberapa cabaran undang-undang yang tidak dialami oleh penduduk bukan LGBT. Aktiviti seksual sejenis telah sah di Wyoming sejak 1977, dan perkahwinan sejenis telah disahkan di negeri ini pada Oktober 2014. Undang-undang Wyoming tidak menangani diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identiti jantina; bagaimanapun, keputusan Mahkamah Agung AS di Bostock lwn. Clayton County menetapkan bahawa diskriminasi pekerjaan terhadap golongan LGBT adalah haram di bawah undang-undang persekutuan. Selain itu, bandar Jackson dan Laramie telah menggubal ordinan yang melarang diskriminasi dalam perumahan dan penginapan awam.

Wyoming menarik perhatian antarabangsa selepas kematian Matthew Shepard pada tahun 1998. Pada tahun 2009, Akta Pencegahan Jenayah Kebencian Matthew Shepard dan James Byrd Jr. telah diluluskan oleh Kongres AS memperluaskan definisi persekutuan jenayah benci untuk memasukkan antara lain orientasi seksual dan identiti jantina . Menurut media, pembunuhannya telah mengakibatkan "perubahan dalam budaya Amerika" ke arah hak LGBT. Tinjauan pendapat 2017 mendapati majoriti penduduk Wyoming memihak kepada perkahwinan sejenis dan undang-undang anti-diskriminasi yang meliputi golongan LGBT. Walau bagaimanapun, sikap dan tingkah laku anti-gay masih berterusan. Rating Gayout - dari 0 penilaian.
Alamat ip ini terhad.
Booking.com