Orang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di negeri Virginia Barat AS menghadapi cabaran undang-undang yang tidak dihadapi oleh orang bukan LGBT. Aktiviti seksual sejenis telah sah sejak 1976, dan perkahwinan sejenis telah diiktiraf sejak Oktober 2014. Undang-undang Virginia Barat tidak menangani diskriminasi atas sebab orientasi seksual atau identiti jantina; bagaimanapun, keputusan Mahkamah Agung AS di Bostock lwn. Clayton County menetapkan bahawa diskriminasi pekerjaan terhadap golongan LGBT adalah haram. Rating Gayout - dari 0 penilaian.
Alamat ip ini terhad.
Booking.com