Hak golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di negeri Utah AS telah berkembang dengan ketara pada abad ke-21. Undang-undang perlindungan telah semakin digubal sejak 2014, walaupun reputasi negeri ini sebagai konservatif dari segi sosial dan sangat beragama. Perkahwinan sejenis telah sah sejak larangan negeri itu diputuskan tidak mengikut perlembagaan oleh mahkamah persekutuan pada 2014. Di samping itu, undang-undang anti diskriminasi di seluruh negeri kini meliputi orientasi seksual dan identiti jantina dalam pekerjaan dan perumahan, dan penggunaan terapi penukaran ke atas kanak-kanak di bawah umur adalah dilarang. . Walaupun begitu, masih terdapat sedikit perbezaan antara layanan terhadap golongan LGBT dan penduduk yang lain.
Tinjauan pendapat telah menunjukkan peningkatan sokongan terhadap hak LGBT di negeri ini. Tinjauan Institut Penyelidikan Agama Awam 2017 menunjukkan bahawa 44% penduduk Utah menyokong perkahwinan sejenis, peningkatan yang ketara daripada awal 2000-an. Tinjauan 2019 oleh tinjauan pendapat yang sama menunjukkan bahawa 74% rakyat Utah menyokong undang-undang anti-diskriminasi yang melindungi golongan LGBT. Rating Gayout - dari 0 penilaian.
Alamat ip ini terhad.
Booking.com