Orang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di negeri Carolina Utara AS mungkin menghadapi cabaran undang-undang yang tidak dialami oleh penduduk bukan LGBT, atau penduduk LGBT di negeri lain yang mempunyai undang-undang yang lebih liberal.
Aktiviti seksual sejenis adalah sah di North Carolina dan negeri ini telah mengiktiraf perkahwinan sejenis sejak 10 Oktober 2014. Walau bagaimanapun, pindaan kepada rang undang-undang yang melarang diskriminasi terhadap golongan LGBT di sekolah piagam belum ditandatangani menjadi undang-undang. Rating Gayout - dari 0 penilaian.
Alamat ip ini terhad.
Booking.com