Orang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di negeri Nevada AS menikmati kebebasan yang sama yang dialami oleh bukan LGBT Nevada. Perkahwinan sejenis telah sah sejak 8 Oktober 2014, berikutan keputusan Mahkamah Rayuan Litar Kesembilan persekutuan dalam Sevcik lwn Sandoval. Pasangan sejenis juga boleh memasuki status perkongsian domestik yang menyediakan banyak hak dan tanggungjawab yang sama seperti perkahwinan. Walau bagaimanapun, pasangan domestik tidak mempunyai hak yang sama untuk perlindungan perubatan seperti pasangan mereka yang sudah berkahwin dan hak ibu bapa mereka tidak ditakrifkan dengan jelas. Pasangan sejenis juga dibenarkan mengambil anak angkat, dan undang-undang negeri melarang diskriminasi tidak adil berdasarkan orientasi seksual dan identiti jantina, antara kategori lain, dalam pekerjaan, perumahan dan penginapan awam. Di samping itu, terapi penukaran ke atas kanak-kanak bawah umur adalah diharamkan di negeri ini.

Nevada sering dirujuk sebagai salah satu negeri paling mesra LGBT di Mountain West. Kumpulan pemikir LGBT Movement Advancement Project meletakkan Nevada di tempat pertama di rantau ini untuk perundangan hak LGBT. Tinjauan 2017 dari Institut Penyelidikan Agama Awam menunjukkan bahawa 70% penduduk Nevada menyokong perkahwinan sejenis. Rating Gayout - dari 0 penilaian.
Alamat ip ini terhad.
Booking.com