Orang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di negeri Maine AS menikmati hak yang sama seperti orang bukan LGBT, termasuk keupayaan untuk berkahwin dan mengambil anak angkat. Perkahwinan sejenis telah diiktiraf di Maine sejak Disember 2012, berikutan referendum di mana majoriti pengundi meluluskan inisiatif untuk menghalalkan perkahwinan sejenis. Diskriminasi atas dasar orientasi seksual dan identiti jantina adalah dilarang dalam bidang pekerjaan, perumahan, kredit dan penginapan awam. Selain itu, penggunaan terapi penukaran pada kanak-kanak bawah umur telah diharamkan sejak 2019. Rating Gayout - dari 0 penilaian.
Alamat ip ini terhad.
Booking.com