Orang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di negeri Indiana AS menikmati kebanyakan hak yang sama seperti orang lain. Perkahwinan sejenis telah sah di Indiana sejak 6 Oktober 2014, apabila Mahkamah Agung AS enggan mempertimbangkan rayuan dalam kes Baskin lwn Bogan.
Keputusan mahkamah penting pada April 2017 menyatakan bahawa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual adalah sama dengan diskriminasi kerana "seks", seperti yang ditakrifkan oleh Akta Hak Sivil 1964. Keputusan itu, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rayuan Litar Ketujuh, menetapkan orientasi seksual sebagai ciri yang dilindungi di tempat kerja, melarang diskriminasi yang tidak adil. Namun begitu, hak LGBT di Indiana masih agak terhad berbanding dengan negeri lain yang mempunyai undang-undang yang lebih liberal. Sehingga hari ini, statut negeri masih belum dipinda untuk memasukkan orientasi seksual dan identiti jantina di antara asas tanpa diskriminasinya. Rating Gayout - dari 0 penilaian.
Alamat ip ini terhad.
Booking.com